vyhledávání

e.shop

Stavební kámen prostorem interpretace (I. část)

Portál = stav. architektonicky upravený vchod n. vjezd do význačné budovy. Tolik akademický slovník slov.

I Dům knihy Portal má svůj skutečný portál. Není na průčelí, jak by se dalo předpokládat, ale v chodbě domu a byl sem kdysi někým implantován. Je to také portál značně bizardní, jeho dva vertikální kameny jsou z úplně jiné doby než přes ně položený trám. Přesto se tento goticko-renesanční portálek stal tím hlavním atributem před lety zde založeného knihkupectví. Nevíme dnes do jaké míry sehrála kdysi roli symbolika, či zda pro název knihkupectví zvolené slovo portál bylo pouhým v té chvíli nejjednoduším řešením. To se můžeme pouze dohadovat a není to vlastně ani podstatné. Význam našeho konání, našich rozhodnutí se téměř vždy vyjeví mnohem později a v úplně jiných souvislostech. Podstatné je vidět, tušit cíl a směřování a v drobných krocích dbát na čistotu kontinuity. Při dodržování těchto pravidel se můžeme přesvědčit, že naše byť i zcela spontání rozhodnutí v minulosti byla správná a směřovala kupředu. Ale zpět k portálu.

V slovníkovém výkladu slova portál jsou dva zajímavé momenty. Tím prvním je, že je to UPRAVENÝ vchod, tedy není to skladba kamenů nezbytně nutná k základním statickým funkcím. Je o to do jisté míry nadstavba, něco navíc. To vysvětluje druhý důležitý bod ve výkladu slova, totiž že to bývá upravený vchod do VÝZNAMNÉ budovy. Majitel, chtíc upozornit na význam a důležitost své budovy, nechal ji zvenku opatřit ozdobným portálem. Tím dostává portál i umělecké ambice – měl být krásným, protože jedině krása dodává věcem vyšší význam. Zcela běžné předměty denní potřeby nás mohou, když jsou krásné, alespoň na chvilku vytrhnout z monotónní všednodennosti a dovolit nám spatřit na maličkou chvíli střípek z večnosti, ke které tak lopotně a nevěřícně putujeme.

Portály mají svou dlouhou minulost. Mají i zcela rozdílné významy a důvody vzniku. Tak četné portály měšťanských domů jistě nevznikaly na základě duchovně zažívaných souvislostí. Měli jednoduše dávat na odiv bohatství a tudíž i význam té či oné měšťanské rodiny. Často se za nabubřele bohatým portálem skrýval nemastný, neslaný život zchudlé rodiny, která přeživala ve stínu slávy svých předků. Tak tomu je dodnes, a portál je nahrazen jakýmkoli jiným moderním atributem nesoucím na venek domnělé vnitřní bohatství. Barevné odlesky často připomínají spektrální lom světla na bublinách pozvolna poletujících ve vzduchoprázdnu.

Jsou ale i portály z odvrácené, totiž neviditelné strany světa. Portály zdobící vchody do kostelů, katedrál, basilik a kaplí. Ty mají i dá se říci vzdělávací úkol, literární doslovnou podobu. V oblouku jejich portálů je v obrazech výklad biblického poselství. Důležité momenty ať starého či nového zákona i příběhy vztahující se k patronům té či oné sakrální stavby. Člověk se dozví se zakloněnou hlavou příběh plný tajemství a očekávání. Rozhodne-li se vejít, a je to veliká pocta, že smí vstoupit, vchází do tajemství poučen.

K těmto duchovním portálům patří bez pochybností i svět knih. Kdysi jsem se domníval, že správný název Domu knihy Portal měl být spíše Za portálem. Projdu a za oním pomyslným portálem vstupuji do království knih, jsem uprostřed po staletí předávého poselství otázek a odpovědí při hledání toho jediného v životě podstatného - tajemství. Dnes již vím, že je to tak správně, protože tím portálem chrámu knihkupectví jsou právě ony knihy a jejich duchovní rozměr a teprve za nimi je to tolik očekávané, tušené a hledané království...(pokračování příště)

Dům knihy PORTAL (DkP)
Masarykovo nám. 35
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 540 232
e-mail: dum-knihy@portal.uh.cz
Cafe Portal (ve 2. patře DkP)
otevírací doba
po - pá 8.00 - 19.00
so 8.00 - 13.00
ne zavřeno
Realizace Dat • systém Windmill 4.0