vyhledávání

e.shop

O Nadaci

Majíc na paměti historický odkaz tradic města Uherského Hradiště, jež bylo zváno královským a jež nejednou hostilo panovníky různých dob jež bylo vystavěno na území, které je od dob prehistorickým centrem hospodářského, politického, společenského a kulturního ruchu.
Je kolébkou folklóru a lidových uměleckých tradic i nositelem tvořivého odkazu Velké Moravy jež je rodištěm mnoha významných uměleckých osobností, jejich zázemím i inspirací.

S cílem

- naplnění iracionálních tužeb veřejnosti v Uherském Hradišti, regionu, ale i mimo v urbanistických a architektonických centrech České republiky i v zahraničí a to za využití zkušeností a podpory obdobných funkčních a výkonných nadací z celého světa

- podporovat talenty vybraných výrazných pokračovatelů díla a odkazu umění rodiny Vaculkových
- prezentovat dílo a odkaz Idy, Vladislava a Bety Vaculkových všemi přiměřenými formami ( výstavy, publikace, odborné semináře, tiskové ohlasy atd.)

- spolupracovat se zahraničními jedinci i institucemi schopnými přispívat utváření a aktualizaci mezinárodního kontextu díla Vaculkových, které si dílo i tyto osobnosti plně zaslouží

- podněcovat kultivovanou aplikaci díla v urbanisticko-architek-tonických artefaktech a objektech v intravilánech i extravilánech měst

- podněcovat mladou generaci města i jeho návštěvníky k aktivnímu zájmu o dílo Vaculkových v jeho ucelených kontextuálních souvislostech

- podporovat projekty, které přispějí k lepšímu poznání jejich tvorby

- být výkonnou nadací vytvářející zacílené duchovní hodnoty na skupiny nadšenců a dobrovolných spolupracovníků, kterým působení v nadaci přinese naplnění osobnosti a kultivované trávení volného času ve prospěch lidského společenství a hodnotného umění, sledujíc kulturní společenský odkaz umělecké tvorby Idy, Vladislava a Bety Vaculkových

zřizuje se tato nadace.

Dům knihy PORTAL (DkP)
Masarykovo nám. 35
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 540 232
e-mail: dum-knihy@portal.uh.cz
Cafe Portal (ve 2. patře DkP)
otevírací doba
po - pá 8.00 - 19.00
so 8.00 - 13.00
ne zavřeno
Realizace Dat • systém Windmill 4.0