vyhledávání

e.shop

Ida Vaculková

Ida Vaculková

Narodila se 8. března 1920 v Uherském Hradišti, zemřela 16.10.2003.
1939 Po absolvování reálného gymnázia v Uherském Hradišti začala studovat kreslení v ateliéru prof. O. Blažíčka na Vysokém učení technickém v Praze. Seznámila se s budoucím manželem malířem Vladislavem Vaculkou.
Společně s Vladislavem Vaculkou začala vystavovat obrazy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a na Salónech mladých ve Zlíně Pokračovala ve studiu na Vysokém učení technickém v Praze v ateliérech prof. C. Boudy a prof. M. Salcmana.
Návrat do Uherského Hradiště.
1949 Autorka zanechala malířství a orientovala se na keramickou tvorbu. Začala se zúčastňovat domácích i zahraničních přehlídek a výstav československé keramické tvorby.
1956 Byla uspořádána první série společných výstav keramiky Idy Vaculkové a Vladislava Vaculky v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.
Společně s Vladislavem Vaculkou navázala autorka umělecké přátelství s Jánušem Kubíčkem, Bohumírem Matalem a Vladimírem Vašíčkem.
Vstoupila do Svazu československých výtvarných umělců. V Brně byla založena umělecká skupina “Brno 1957”, jejímiž členy byli malíři Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, z uměleckých historiků a teoretiků byli členy Zdeněk Kudělka, Petr Spielmann, Jaromír Zemina, skladatel Jan Novák a architekt Ivan Ruller. Později vstoupil do skupiny malíř Pavel Navrátil. Ida Vaculková se podílela na aktivitách skupiny.
Spolupracovala s hrnčířem a kruhařem, mistrem L. Znojem Stala se členkou Sdružení Q a od tohoto roku s ním vystavovala Náhle zemřel její manžel Vladislav Vaculka. Spolupracovala s hrnčířem a kruhařem J. Petrášem a V. Kohoutkem.
1950 – 1996 Podnikla studijní zájezdy do Francie, Libanonu, SSSR, Itálie, Řecka, Kypru, Malé Asie, Německa a Rakouska. Významné a inspirativní byly pro ni zejména cesty do Středomoří, kde nalezla v předantické archaické kultuře shodné pojetí figurální tvorby a ověřila si správnost svých východisek a názorů.

Dům knihy PORTAL (DkP)
Masarykovo nám. 35
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 540 232
e-mail: dum-knihy@portal.uh.cz
Cafe Portal (ve 2. patře DkP)
otevírací doba
po - pá 8.00 - 19.00
so 8.00 - 13.00
ne zavřeno
Realizace Dat • systém Windmill 4.0